Ochranu vašich osobních údajů bereme velice vážně. Nikdy je nebudeme bez dovolení předávat dalším stranám nebo osobám.

Neshromažďujeme žádné osobní údaje bezdůvodně. Pomocí analytických nástrojů sledujeme, jak se pohybujete po našem webu, za účelem zlepšování a vyhodnocování našich služeb – výhradně pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas v cookie liště. Souhlas můžete kdykoliv změnit či odvolat.

Používáme služby třetích stran pro online rezervace či dovážku jídel. Pro tyto služby vybíráme spolehlivé partnery. Jak nakládají s vašimi daty můžete zjistit v podmínkách na jejich webových stránkách.

1. Základní ustanovení

Webová stránka https://www.alforno.cz/siroka/ (“web”) je provozována firmou BISTRO KOLONIAL s.r.o. (adresa: Široká 25/6, 110 00 Praha 1, IČ: 27460274, DIČ: CZ27460274, tel: (+420) 224 818 322, e-mail: siroka@alforno.cz.

Je také správcem osobních údajů (dále jen “správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“), tj. provedení a potvrzení rezervace dodávky k pronájmu. V případě náhlé změny rezervace ze strany správce nebo vašeho zpoždění v den provedení služby vás správce může kontaktovat.

Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingové účely.

3. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč


3.1. Z objednávky přes kontaktní formulář / e-mail

Ze zákonného důvodu plnění smlouvy zpracováváme a uchováváme jméno a příjmení (případně název společnosti a adresu s IČ a DIČ). Dále e-mail a telefonní číslo.

3.2. Od našich partnerů

Když provedete rezervaci stolu přes Dish, ukládáme si jméno rezervace a kontaktní údaje za účelem potvrzení rezervace a následné zajištění služby. Údaje smažeme během kalendářního měsíce následujícího po provedení služby. Prosím přečtěte si na webových stránkách služby Dish, jak nakládá s vašimi osobními údaji.

Když si objednáte doručení jídla přes služby Bolt nebo Wolt, nemáme k vaším osobním údajům přístup. Prosím přeštěte si na webových stránkách služeb Bolt, resp, Wolt, jak nakládají s Vašimi osobními údaji.

4. S kým sdílíme vaše údaje

Web a e-mailové služby nutné k zajištění chodu objednávkového formuláře jsou poskytovány hostingovou společností WP Hosting s.r.o. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) mezinárodní organizaci po vašem udělení souhlasu přes cookie lištu. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé analytických nástrojů.

5. Práce s cookies

Tento web používá technologii cookies pro analytické a marketingové účely. Díky analýze chování uživatelů na webu můžeme náš web a naše služby neustále zlepšovat. Marketingové cookies slouží k lepšímu zacílení v reklamních systémech, aby se vám zobrazovala relevantní reklama. Bez vašeho souhlasu se analytické ani marketingové cookies neuloží. Více o jednotlivých cookies se můžete dočíst v nastavení cookies. Tamtéž můžete také souhlas kdykoliv odvolat/udělit/změnit.

6. Proč a jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze za účelem zpracování a provedení objednávky/rezervace. Budou smazány během následujícího kalendářního měsíce po dni provedení služby.

V případě firemních objednávek je doba a povinnost uchovávání fakturačních údajů a údajů o objednávce dána zákonem.

7. Jaká máte práva?

Můžete požádat o výpis nebo odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme, a to e-mailem na siroka@alforno.cz. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.